Tổng hợp luật thuế thu nhập doanh nghiệp cầu thủ cần cập nhật

Một vấn đề quan trọng mà doanh nghiệp không thể bỏ qua đó chính là thuế thu nhập doanh nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ Tổng hợp luật thuế thu nhập doanh nghiệp cầu thủ cần cập nhật. Hãy cùng legacybusinesssf tìm hiểu rõ hơn nhé.

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Chương 1. Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cầu thủ Công Vinh đi thi vào trường Đại học Luật Hà Nội
Cầu thủ Công Vinh đi thi vào trường Đại học Luật Hà Nội

Đối với mỗi doanh nghiệp thì ngoài việc nắm rõ về luật thuế còn phải rõ những sửa đổi điều lệ theo luật doanh nghiệp 2014. Xem thêm bài viết để có những thông tin cụ thể nhé.

Điều 2. Người nộp thuế

1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp

2. Doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

3. Cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài là cơ sở sản xuất, kinh doanh mà thông qua cơ sở này, doanh nghiệp nước ngoài tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mang lại thu nhập

Điều 3. Thu nhập chịu thuế

1. Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Thu nhập khác bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản; thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; hoàn nhập các khoản dự phòng; thu khoản nợ khó đòi đã xoá nay đòi được; thu khoản nợ phải trả không xác định được chủ; khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót và các khoản thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2013

Henrikh Mkhitaryan - Cầu thủ của MU dự định trở thành luật sư sau khi treo giày
Henrikh Mkhitaryan – Cầu thủ của MU dự định trở thành luật sư sau khi treo giày

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây hiện tại là luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất.

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Mã số doanh nghiệp tiếng anh là gì? Mọi thông tin liên quan tới mã số doanh nghiệp đều có tại legacybusinesssf, hãy tham khảo ngay nhé.

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất số 14/2008/QH12.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh nghiệp mới nhất:

1. Khoản 3 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung

“3. Cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài là cơ sở sản xuất, kinh doanh mà thông qua cơ sở này, doanh nghiệp nước ngoài tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm:

a) Chi nhánh, văn phòng điều hành, nhà máy, công xưởng, phương tiện vận tải, mỏ dầu, mỏ khí, mỏ hoặc địa điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên khác tại Việt Nam;

b) Địa điểm xây dựng, công trình xây dựng, lắp đặt, lắp ráp;

Theo điều luật mới nhất, các cầu thủ khi tham gia các hoạt động quảng cáo nhan dinh keo bd hom nay sẽ phải đóng thuế được gọi là thuê dịch vụ. Điều này nhằm đảo luật công bằng tài chính trong bóng đá.

c) Cơ sở cung cấp dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ tư vấn thông qua người làm công hoặc tổ chức, cá nhân khác;

d) Đại lý cho doanh nghiệp nước ngoài;

đ) Đại diện tại Việt Nam trong trường hợp là đại diện có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài hoặc đại diện không có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài nhưng thường xuyên thực hiện việc giao hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ tại Việt Nam.”

luat thue thu nhap doanh nghiep hiện hành
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

2. Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi

Được bổ sung trong luật thuế thu nhập doanh nghiệp thuvienphapluat như sau:

“2. Thu nhập khác bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản.

Thu nhập từ quyền sử dụng tài sản, quyền sở hữu tài sản, kể cả thu nhập từ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản, trong đó có các loại giấy tờ có giá; thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; khoản thu từ nợ khó đòi đã xoá nay đòi được; khoản thu từ nợ phải trả không xác định được chủ; khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót và các khoản thu nhập khác, kể cả thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.”

Trên đây là tổng hợp luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm 2008 và 2013. Ngoài ra các cầu thủ cũng có thể tìm hiểu thêm về luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2014; hoặc luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *