cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp

Cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp giữa tư nhân và nhà nước

Cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp là một trong những vấn đề chủ chốt nhất một công ty phải vạch ra và làm theo được. Đây là bước cơ bản để điều hành một công ty theo thứ bậc, quyền hạn của từng người. Vậy nên, để hiểu được cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp nhà nước với tư nhân thì hãy cùng http://legacybusinesssf.com tham khảo ngay bài viết sau.

Cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp tư nhân

Đối với cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp thì tùy thuộc vào mỗi doanh nghiệp sẽ có các tổ chức, quản lý từng bộ phận khác nhau. Nhưng mỗi doanh nghiệp tư nhân nên phân chia các cấp quản lý rõ ràng, mà ở đó các bộ phận phải có sự liên kết chặt chẽ với nhau để giúp doanh nghiệp phát triển.

Trong một cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp tư nhân thường có 3 yếu tố chính: Các bộ phận, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của từng bộ phận.

cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp tư nhân
cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp tư nhân

Trong đó, cơ cầu tổ chức của doanh nghiệp tư nhân thường sẽ xác định các bộ phận, phòng ban và các chức vụ của thành viên tại mỗi bộ phận đó. Nhưng đòi hỏi, phải có sự liên kết chặt chẽ với nhau để tạo nên một tổng thể thống nhất.

Đặc biệt, mỗi phòng ban hoặc một bộ phận nào đó phải được chuyên môn hóa, có trách nhiệm cũng như nghĩa vụ thực hiện các chức năng quản lý và nhiệm vụ được giao.

Nước ta có rất nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau. Mỗi một loại hình có những đặc điểm khác nhau, cùng xem bài viết phân biệt các loại hình doanh nghiệp nhé.

Trong cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp tư nhân sẽ có các bộ phận quản lý, đây thường là những người đừng đầu của một doanh nghiệp, một phòng ban sẽ chịu trách nhiệm về những quyết định của mình về cấp dưới hoặc công ty.

Cơ chế hoạt động của bộ máy cơ cấu tổ chức thường được dựa trên các mối liên hệ cơ bản, nguyên tắc làm việc của cơ cấu phải đảm bảo được mục tiêu chung đề ra. Giữa các bộ phận phải có quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, để đảm bảo thực hiện chức năng quản lý và đáp ứng được mục đích chung của doanh nghiệp.

Về bản chất, cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp sẽ quyết định đến bộ phận và tổ chức. Vậy nên, một mặt cơ cấu tổ chức một mặt sẽ phụ thuộc vào trách nhiệm của từng bộ phận trong kế hoạch quản lý. Một mặt sẽ có tác động ảnh hưởng tích cực đến hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp.

Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp nhà nước (DNNN)

DNNN là một tổ chức kinh tế do nhà nước trực tiếp thành lập và điều hành. Tất cả doanh nghiệp hoạt động đều do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trực tiếp ký quyết định hình thành, khi việc hình thành này cần thiết và đem lại lợi nhuận cho nhà nước.

cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp nhà nước
cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp nhà nước

Hiện nay, các DNNN thường là cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định tổ chức quản lý dưới dạng doanh nghiệp TNHH một thành viên theo 2 mô hình sau:

– Mô hình 1: Chủ tịch doanh nghiệp, Tổng giám đốc hoặc giám đốc, Kiểm soát viên

– Mô hình 2: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc hoặc giám đốc, Kiểm soát viên

Dù với mô hình nào, thì đây là doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Người đại diện chủ sở hữu tại DNNN thường là cá nhân có thẩm quyền bổ nhiệm vào công ty để thực hiện những trách nhiệm của một chủ sở hữu phải làm.

Tất cả quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu làm việc tại DNNN thường phải tuân thủ các luật lệ dựa trên pháp luật trong Luật quản lý. Sử dụng vốn đầu tư của nhà nước vào công việc sản xuất, kinh doanh để giúp doanh nghiệp phát triển và đem lại lợi nhuận.

Xem thêm bài viết “hướng dẫn tra cứu thông tin trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp” tại đây.

Ngoài ra, các thành viên trong hội đồng thành viên của DNNN, cũng được nhà nước trả lương theo năng lực cũng như chức vụ đảm nhiệm tại công ty. Đồng thời phải xây dựng được những kế hoạch hoạt động hằng quý, hằng năm để giúp doanh nghiệp phát triển.

Ngoài ra, Tổng giám đốc và giám đốc là người có nhiệm vụ điều hành các hoạt động hằng ngày của hội đồng thành viên. Cũng như góp phần tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả và lên kế hoạch phương án hoạt động đầu tư của công ty.

Các bộ phận trong doanh nghiệp cùng liên kết với nhau giúp doanh nghiệp phát triển
Các bộ phận trong doanh nghiệp cùng liên kết với nhau giúp doanh nghiệp phát triển

Những nguyên nhân nào khiến Pele trở thành huyền thoại bóng đá Brazil? Hãy cùng legacybusinesssf tìm hiểu.

Còn bộ phận ban kiểm soát hay kiểm soát viên ở DNNN thường thực hiện nhiệm vụ giám sát các công việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển, kế hoạch phát triển của công ty. Đồng thời cũng có quyền đánh giá các công việc mà các bộ phận khác thực hiện kể cả giám đốc.

Vậy trên là những thông tin giúp mọi người hiểu được cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp tư nhân và nhà nước. Qua đó có thể thấy rằng dù là doanh nghiệp nào cũng đòi hỏi phải có người lãnh đạo, điều hành và người thực hiện các công việc vì mục đích chính là giúp công ty phát triển hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *