Bài tập tình huống luật doanh nghiệp có đáp án sẵn cho cầu thủ

Bạn đang tìm bài tập tình huống luật doanh nghiệp. Hãy cùng legacybusinesssf.com tham khảo tài liệu bài tập tình huống luật doanh nghiệp có đáp án dưới đây nhé. Tài liệu giúp các bạn dễ dàng ôn tập và củng cố lại kiến thức về luật doanh nghiệp.

Bài viết cung cấp một số dạng bài tập tình huống luật doanh nghiệp thường gặp cho các cầu thủ; và một số bài tập luật doanh nghiệp. Để củng cố kiến thức về Luật doanh nghiệp và cách xử lý.

Sau đây là một số bài tập luật doanh nghiệp có đáp án cho cầu thủ.

Bài tập luật doanh nghiệp

Câu 1: Quyền của doanh nghiệp?

Trả lời:

Công Vinh thi vào trường Đại học Luật Hà Nội
Công Vinh thi vào trường Đại học Luật Hà Nội

Doanh nghiệp của bạn làm ăn thô lỗ và muốn tuyên bố phá sản? Bạn đã nắm được luật phá sản doanh nghiệp mới nhất chưa? Tham khảo ngay những thông tin cần thiết tại đây nhé.

Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp có các quyền sau đây:

– Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.

– Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

– Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.

– Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.

– Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.

– Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh.

– Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh…

Câu 2: Bầu dồn phiếu luật doanh nghiệp 2014 là gì?

Trả lời:

Bầu dồn phiếu được quy định tại khoản 3 điều 144 luật doanh nghiệp 2014, bầu dồn phiếu chỉ được áp dụng đối với trường hợp biểu quyết bầu thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát trong trường hợp “điều lệ công ty không quy định khác”

Bài tập tình huống luật doanh nghiệp có đáp án

Câu 1:

Anh A và anh B (đều là người Việt Nam) cùng góp vốn để thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Hỏi anh A và anh B cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào để thành lập doanh nghiệp trên?

Luật doanh nghiệp 2014
Luật doanh nghiệp 2014

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Luật doanh nghiệp 2014 thì thành phần hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH  2 thành viên trở lên anh A và anh B cần chuẩn bị gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên.

– Bản sao các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

Giải thể doanh nghiệp là gì? Trường hợp nào thì một doanh nghiệp sẽ tuyên bố giải thế? thủ tục giải thể doanh nghiệp 2017 có điểm gì cần lưu ý. Xem ngay bài viết để nắm được những thông tin hữu ích nhé.

Câu 2:

Doanh nghiệp X là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng; an ninh do Nhà nước nắm  giữ 100% vốn Điều lệ. Hiện nay, doanh nghiệp X đang gặp khó khăn về vốn do cần thực hiện nhiều nhiệm vụ mới được nhà nước giao trong phạm vi hoạt động. Vậy, doanh nghiệp X có được đầu tư bổ sung vốn Điều lệ không?

Trả lời:

Điều 13 Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư và sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp 2014 quy định về phạm vi đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp đang hoạt động như sau:

“1. Việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật này và thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Tình huống luật doanh nghiệp
Tình huống luật doanh nghiệp

2. Trường hợp được đầu tư bổ sung vốn điều lệ:

a) Doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả nhưng vốn điều lệ không bảo đảm thực hiện ngành, nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh nhưng vốn điều lệ không bảo đảm thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao.”

Như vậy trong trường hợp này, doanh nghiệp X là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh, thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật này. Đồng thời, doanh nghiệp đang gặp khó khăn về vốn điều lệ do số vốn hiện tại không đủ để thực hiện nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, doanh nghiệp X thuộc diện được đầu tư bổ sung vốn điều lệ.

Câu 3:

Tôi đang là thành viên của Công ty X thuộc loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Hiện tại tôi có tài sản là quyền sử dụng đất đối với mảnh đất đang là địa điểm tập kết hàng của Công ty (từ trước đến nay là công ty thuê của tôi). Giờ tôi muốn góp vốn bằng tài sản này vào cho công ty thì cần làm những gì?

Có thể nói, các trung tâm bóng đá tại Việt Nam đã rất xuất sắc khi đào tạo nên một lứa cầu thủ như vậy. Vậy trung tâm bóng đá Viettel có gì khác với các trung tâm khác.

Trả lời:

Khoản 1 Điều 36 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn như sau: Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

+ Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;

+ Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.

Như vậy, trong trường hợp của bạn; nếu muốn góp vốn vào công ty bằng tài sản là quyền sử dụng đất; bạn cần thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể ở đây là Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Phòng Tài nguyên; và môi trường tại nơi có thửa đất.

Trên đây là các bài tập tình huống luật doanh nghiệp cho cầu thủ. Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp năm 2014 có rất nhiều nội dung đổi mới, tiến bộ và hợp lý. Nhưng cũng còn một số hạn chế, bất cập. Nên cần cầu thủ có thể  bình luận luật doanh nghiệp 2014 để có thể xem xét, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, rõ ràng và an toàn cho hoạt động của doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *